Oglekļa dioksīds

CO2 aizkavē vairuma aerobo baktēriju un pelējumu augšanu un vairošanos. Bieži tiek uzskatīts, ka liela oglekļa dioksīda koncentrācija ievērojami pagarina pārtikas produktu derīguma laiku, taču tauki un ūdens absorbē CO2 gāzi un pārāk liela šīs gāzes koncentrācija ietekmē mitruma samazināšanos, kā arī rada vakuuma efektu. Oglekļa dioksīda koncentrācija MAV ir jāizvēlas uzmanīgi, ņemot vērā iepakojamā pārtikas produkta specifikācijas. Ja CO2 gāze tiek lietota, lai regulētu aerobo baktēriju un pelējuma augšanu, ieteicama koncentrācija, kas nav lielāka par 20%.