TĪRĀS GĀZES

TĪRĀS GĀZES

Tīrās gāzes (acetilēns, skābeklis, oglekļa dioksīds, slāpeklis, argons, ūdeņradis, hēlijs, sintētiskais gaiss) tiek sagatavotas un piegādātas laboratorijām kā instrumentu gāzes dažādu pētījumu veikšanai un dažādām citām industrijas nozarēm, kuru darbība prasa augstu kvalitāti un precizitāti. Liela uzmanība tiek veltīta glabāšanas un transportēšanas tvertņu sagatavošanai, lai tiktu nodrošināta ilgstoša un nepārtraukta izmantošana.

Daudzās laboratorijās vai sarežģītās rūpniecības nozarēs izmanto tikai tādas gāzes, kam ir ļoti maz piemaisījumu. Tās ir gāzes, kuru tīrības koeficients sasniedz 7,0 (99,99999 %).

Piedāvājam iegādāties speciālās gāzes:

VISBIEŽĀK LIETOJAMĀS INSTRUMENTU/

SPECIĀLĀS GĀZES UN GĀZU MAISĪJUMI

Nosaukums Balona tilpums Gāzu daudzums/ mērvienība Spiediens (bar)
Acetilēns 2,6 Balons 20 l 4 kg
Acetilēns 2,6 Balons 40 l 8 kg
Acetilēns 2,6 Balons 50 l 10 kg
Skābeklis 3,5 Balons 50 l 10,5 m3 200
Skābeklis 5,0 Balons 10 l 2,1 m3 200
Skābeklis 5,0 Balons 50 l 10,5 m3 200
Oglekļa dioksīds (4,8) Balons 40 l 30 kg
Slāpeklis 5,0 Balons 10 l 2 m3 200
Slāpeklis 5,0 Balons 50 l 10 m3 200
Slāpeklis 6,0 Balons 50 l 10 m3 200
Argons 5,0 Balons 10 l 2,2 m3 200
Argons 5,0 Balons 50 l 10,7 m3 200
Argons 6,0 Balons 50 l 10,7 m3 200
Ūdeņradis 5,5 Balons 10 l 1,82 m3 200
Ūdeņradis 5,5 Balons 50 l 9,1 m3 200
Ūdeņradis 6,0 Balons 50 l 9,1 m3 200
Hēlijs 4,6 Balons 10 l 1,86 m3 200
Hēlijs 4,6 Balons 50 l 9,1 m3 200
Hēlijs 5,0 Balons 50 l 9,1 m3 200
Hēlijs 6,0 Balons 50 l 9,1 m3 200
Sintētiskais gaiss 5,0 Balons 50 l 9,7 m3 200
Metāns 2,5 Balons 50 l 12 m3 200
Metāns 5,5 Balons 50 l 12 m3 200
Kriptons Balons 50 l 9,4 m3 200
Sēra heksafluorīds SF6 Balons 40 l 40 kg
Gāzu maisījums P10 (Ar + CH4 10 %) Balons 50 l 10,6 m3 200
Gāzu maisījums “Azetenas” (N2 + C2H4 4,5 %) Balons 40 l 8 m3 200

Nozares

Elektronikas rūpniecība.

Ļoti tīras vielas izmanto pusvadītāju ražošanā. Slāpeklis un argons tiek izmantoti gāzizlādes spuldžu piepildīšanai.

Zinātnisko pētījumu jomas.

Tīrās gāzes izmanto laboratorijās, piem., daļiņu paātrinātājiem, aerobās bioloģijas pētījumiem. Slāpeklis tiek izmantots kā antibakteriāla vide.

Medicīna.

Tīrs hēlijs tiek izmantots magnētiskās rezonanses tomogrāfa daļu dzesēšanai. Tīrs skābeklis tiek izmantots anestēzijai, nopietnu elpošanas traucējumu ārstēšanai vai pat miokarda infarkta seku mazināšanai.

Transports.

Tīrs skābeklis un slāpeklis tiek izmantots degvielas ražošanas industrijā.

Drošība

Lai izvairītos no bīstamības veselībai, ieteicams ievērot noteikumus, kas norādīti drošības datu lapā.

Kvalitātes sertifikāti un drošības datu lapas tiek piegādātas kopā ar iegādāto gāzi.

Kontakti

SIA Gaschema

Dzelzavas iela 120A, Rīga, LV-1021

Tāl. 26 97 0000

e-pasts: [email protected]